Będzie kardiologia z prawdziwego zdarzeniaYouTube HD Trending Online requip
HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: Radio 5

Będzie kardiologia z prawdziwego zdarzenia


0 ratings | 482 views
Описание: Suwalski szpital będzie miał oddział kardiologiczny z prawdziwego zdarzenia. Dziś dyrektor placówki podpisał w tym celu umowę z zarządem spółki "ProCardia". Na mocy dokumentu spółka wynajmie od szpitala pomieszczenia, w których przygotuje i wyposaży pracownię hemodynamiki oraz sprowadzi odpowiednich specjalistów. Oddział będzie liczył od 15 do 17 łóżek. Pochłonie 5 milionów złotych. Za wszystko zapłaci "ProCardia". Całość powinna ruszyć w połowie przyszłego roku. Pacjenci będą leczeni za darmo. - Taka jest nasza polityka - zapewnił Zbigniew Kasprowicz z zarządu spółki. Adam Szałanda, dyrektor suwalskiego szpitala podkreśla, że to bardzo ważny moment dla całego regionu. Jak wyjaśnił, dotychczas oddział kardiologiczny był w szpitalu tylko w nazwie, bo w placówce nie było żadnego specjalisty. "ProCardia" ma swój 140-łóżkowy szpital w Augustowie. To jedyny punkt w województwie, gdzie działa rehabilitacja kardiologiczna. Spółka od dawna chciała prowadzić usługi w Suwałkach ze względu na lokalizację i zaplecze w postaci śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - To zwiększy szanse pacjentów, którzy wcześniej musieli jeździć do Augustowa - mówi Kasprowicz.
Html код для встраивания видео в свой блог
<iframe width="640" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/bzCxeJ26Qyc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="http://trash-video.com/watch/bzCxeJ26Qyc/B%C4%99dzie+kardiologia+z+prawdziwego+zdarzenia.html">Będzie kardiologia z prawdziwego zdarzenia</a>
Text Comments ()

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.